Våre
psykologer

kompetanse

Våre psykologer

Anne Lise Mjølsnes
Psykologspesialist

Anne Lise er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1994 og godkjent spesialist i klinisk psykologi i 2003.
Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra bl.a. Universitetsetssykehuset i Stavanger, rusvern og har siden 2008 drevet privatpraksis.
Anne Lise har fullført videreutdanninger i kognitiv terapi, veilederutdanning  i regi av NFKT samt Masterclass in Metacognitive Therapy. Ellers har hun 2-årig videreutdanning i klinisk voksen fra IAP og innenfor systemisk familieterapi.
Anne Lise jobber ved vårt kontor i Sandnes.


Frode Rubbestad
Psykologspesialist

Frode ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2003, og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi våren 2013.
Han har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern. Før oppstart som privatpraktiserende ved Gnist, arbeidet han de siste 10 årene ved poliklinikken ved Jæren DPS med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og plager. Han har også drevet selvutviklingsgruppe med fokus på sunn selvhevdelse.
Frode har fullført videreutdanning i kognitiv terapi i regi av NFKT, samtidig er han også interessert i, og gjør nytte av en rekke andre tilnærminger og metoder.
Frode jobber ved vårt kontor i Sandnes.

 
Anne Turid Ognedal Salvesen
Psykologspesialist

Anne Turid er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002 og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2012.
Hun har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern og pedagogisk psykologisk tjeneste og har undervist ved Universitetet i Stavanger.
Anne Turid har fullført videreutdanninger i kognitiv terapi i regi av NFKT, samt Masterclass i Metacognitiv Therapy level 1 og 2.
I tillegg har hun videreutdannelse i arbeids- og organisasjons psykologi og odontofobi behandling.
Anne Turid jobber ved vårt kontor i Sandnes


Agnete Oline Sjo Nodland
Psykolog

Agnete er utdannet psykolog fra Universitetet i København i 2004 og er i ferd med å avslutte spesialiseringen i klinisk voksenpsykologi.
Hun har lang klinisk erfaring fra ulike instanser innen psykisk helsevern og fra pedagogisk psykologisk tjeneste.
Agnete har fullført videreutdanninger i kognitiv terapi i regi av NFKT, samt Masterclass i Metacognitiv Therapy. 
Hun har i tillegg videreutdanning innen traumebehandling som EMDR og narrativ eksponeringsterapi.
Agnete har studert flere år i Australia og snakker derfor flytende engelsk. 
Agnete jobber ved vårt kontor i Stavanger