Om Gnist

omgnist

Om Gnist

Gnist psykologer består av erfarne psykologspesialister.

Gnist psykologer er en privat psykologpraksis som tilbyr tjenester til privatpersoner og virksomheter. Vi tilbyr høy faglig kompetanse og benytter veldokumenterte psykologiske metoder. Våre psykologer har spesialistkompetanse innen klinisk voksenpsykologi, i tillegg til videreutdanninger innen ulike fordypningsområder som blant annet familieterapi, traumebehandling og veiledning.

Et av våre spesialfelt er kognitiv terapi og metakognitiv terapi. Flere av våre psykologer har inntil 7 års videreutdanning innen ulike former for kognitiv endringsmetodikk og har omfattende kompetanse innen denne tilnærmingen.