For
privatpersoner

for-privatpersoner

For privatpersoner

Den viktige endringssamtalen
Vi ønsker å utgjøre en forskjell når livet blir vanskelig og du /dere trenger en endring. Hos oss er klientene og deres utfordringer i fokus. I samtalene er det derfor viktig for oss å finne et opplegg som passer den enkelte.
Vi har videreutdanning innen flere terapiformer, men spesialiserer oss særlig på kognitiv og metakognitiv terapi

Vårt tilbud til enkeltpersoner 
Vi jobber mye med hverdagspsykologi og kan tilby samtaler dersom du opplever utfordringer i livet som utbrenthet, stress, familie- og jobbkonflikter.
Noen ønsker veiledning og hjelp til å komme videre når de kjenner at de har kjørt seg fast i vonde mønstre. Andre er kommet til et punkt i livet hvor de har overskudd til å ta fatt på nye utfordringer og ønsker å utvikle potensiale de har. 

Vi har alle lang erfaring innen psykisk helsevern og kan tilby effektiv behandling dersom du sliter med psykiske helseplager som angst, sosialangst, panikkangst, depresjon, søvnvansker, spiseforstyrrelse, tvangslidelse, helseangst eller traumer.
 
Grubling og bekymring er vanlige fenomen, som til tider kan stjele livskvalitet og redusere prestasjon. Metakognitiv terapi er en nyutviklet metode som har har vist seg å være svært effektiv til å redusere bekymring og grubling.

 

Vi praktiserer ut fra følgende metoder:

  • Kognitiv terapi
  • Metakognitiv terapi
  • EMDR
  • Systemisk teori
  • Klient- og resultatorientert tilnærming (KOR)