For
virksomheter

for-virksomheter

For virksomheter

For de fleste vil deltakelse i arbeidslivet være en viktig faktor for trivsel, vekst og utvikling. Samtidig stilles det store krav til god mental, emosjonell og relasjonelle fungering.

Ulike faktorer som høyt arbeidspress, arbeidskonflikter, vanskelige samtaler og mange omstillinger kan føre til mistrivsel og dårligere innsats for den enkelte. På hjemmebanen kan det oppstå ulike livskriser som samlivsbrudd, rusproblem, psykiske plager og andre belastninger som også vil påvirke fungering i arbeidslivet. 

Med dette utgangspunktet er det liten tvil om at psykisk helse er viktig for enkeltpersoner, familier og samfunnet. Undersøkelser viser bl.a. at angst og depresjon er sterke risikofaktorer for å falle ut av inntektsgivende arbeid og er en medvirkende faktor for uførhet. Depresjon alene koster oss 44 milliarder kroner i form av sykefravær og tapt arbeidsinntekt. Når psykiske belastninger representerer et større fravær enn fysiske vil både forebygging og behandling være viktige tiltak.

Hvem
Vi  tilbyr rask og kvalifisert tilgang til psykologtjenester i private eller offentlige virksomheter, eller til medlemmer i frivillige organisasjoner. Som psykologer bistår vi på ulike nivå med individuelle samtaler, rådgivning eller foredrag innenfor virksomheten. Ta gjerne kontakt med oss direkte eller via bedriftshelsetjenesten.

Hva
Vi kan på et tidlig tidspunkt hindre utbrenthet og sykefravær ved å bidra med psykologisk kunnskap, verktøy og metoder både til ansatte og ledere. Stikkord er psykologisk veiledning/rådgiving, endringsarbeid, individuelle ferdigheter, stressmestring, motivasjonsarbeid og konflikthåndtering. Vår kompetanse kan også brukes til hverdagspsykologi hvor behovet er noen få samtaler for å løse opp i uhensiktmessige mønstre, eller når man sliter med psykiske helseplager som angst og depresjon.  Andre områder vi "gnistrer" for er livsstilsendring og idrettspsykologi. Fysisk og psykisk helse henger jo som kjent sammen!

Hvordan
Noe av det viktigste psykologer foretar seg er å støtte opp om individets egne ressurser og utviklingsmuligheter. Med kompetanse i normalspykologi er vi opptatt av å normalisere, bekrefte og dele kunnskap som en hjelp i de valgene man må ta, enten det er på individ- eller virksomhetsnivå. Videre kan vi tilby grundig kompetanse og konkrete ferdigheter for å møte psykiske helseplager som depresjon, angst, søvnvansker, stress og andre livskriser. 

Vårt kunnskapsgrunnlag vil til enhver tid ta utgangspunkt i forskning relatert til både klinisk psykologi og arbeidsdeltakelse. 

 
Vi tilbyr følgende tjenester:
 
  • Stressmestring
  • Livsstil og helse
  • Krisehåndtering
  • Psykologisk veiledning og rådgivning
  • Utredning og behandling
  • Undervisning og foredrag
  • Veiledning av fagpersoner