Våre
psykologer

kompetanse

Våre psykologer


Agnete Oline Sjo Nodland
Psykologspesialist
Partner i Gnist-psykologer AS
E-post
agnete@gnist-psykologer.no

Agnete er utdannet psykolog fra Universitetet i København i 2004 og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi.
Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern som poliklinikk, sengepost og akuttambulant team. Hun har også erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for videregående skole.

Agnete har drevet privatpraksis på full tid siden 2014. Hun har lang erfaring innenfor behandling av ulike psykiske helseplager som angst, depresjon, traumer og søvnvansker. Hun kan også bistå i forhold til mer hverdagspsykologi når en trenger å sortere egne tanker eller noen å reflektere sammen med. Hun har også jobbet mye med stress, utbrenthet og reaksjoner på belastninger som feks. samlivsbrudd og livskriser.
I tillegg til klinisk praksis så har Agnete holdt foredrag og hatt undervisning om stressmestring og krisehåndtering. 

Agnete har 5 år videreutdanning innenfor kognitiv terapi. Hun har fullført toårig videreutdanning i regi av Norsk kognitiv forening og 3 årig videreutdanning i Metakognitiv terapi, i regi av Metacognitive Institute.
Hun har i tillegg videreutdanning innen spesifikk traumebehandling som EMDR og narrativ eksponeringsterapi.
Agnete har studert flere år i Australia og snakker derfor flytende engelsk. 

Agnete er tilknyttet vårt kontor i Stavanger.


Anne Lise Mjølsnes
Psykologspesialist
Partner i Gnist-psykologer AS

E-post annelise@gnist-psykologer.no

Anne Lise er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1994 og godkjent spesialist i klinisk psykologi i 2003.
Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern og rusvern, og har siden 2008 drevet privatpraksis.

Av videreutdanninger har hun 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi og veilederutdanning  i regi av NFKT. Videre har hun fullført Masterclass in Metacognitive Therapy, lever 1 og 2.
Ellers har hun 2-årig videreutdanning i klinisk voksen fra IAP og 2 år innenfor systemisk familieterapi i regi av NFFT.
I tillegg til klinisk praksis underviser hun kognitiv terapi for flere videreutdanninger i regi av NFKT. Hun har også tilbud om veiledning, både individuelt og grupper.

Anne Lise har sin praksis i Sandnes.En kan ta direkte kontakt med den enkelte psykolog på e-post


 

Anne Turid Ognedal Salvesen
Psykologspesialist
Partner i Gnist-psykologer AS
E-post: anneturid@gnist-psykologer.no


Anne Turid er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002 og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2012.
Hun har lang klinisk erfaring fra poliklinikk og sengepost innen psykisk helsevern og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for videregående skole.

Anne Turid har drevet privatpraksis på fulltid siden 2012 og har lang erfaring i å jobbe med mange psykiske helseplager som ulike former for angst, depresjon og søvnvansker. Hun har også erfaring fra krisehåndtering og oppfølging av stress, utbrenthet og reaksjoner på livsbelastninger som samlivsbrudd og sorg. 
I tillegg til klinisk praksis har Anne Turid drevet med undervisning og foredrag i stressmestring og livstilsendring. 

Anne Turid har fullført 5 årig videreutdanning innen kognitiv terapi. Hun har fullført toårig videreutdanning i kognitiv terapi  i regi av NFKT, og 3 årig videreutdanning i Metakognitiv terapi i regi av Metacognitive Institute. 
Hun videreutdannelse i arbeids- og organisasjons psykologi og odontofobi behandling.


Anne Turid Salvesen er tilknyttet vårt kontor i SandnesFrode Rubbestad
Psykologspesialist
E-post: frode@gnist-psykologer.no


Frode ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2003, og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi våren 2013.
Han har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern. Før oppstart som privatpraktiserende ved Gnist, arbeidet han de siste 10 årene ved poliklinikken ved Jæren DPS med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og plager. Han har også drevet selvutviklingsgruppe med fokus på sunn selvhevdelse.
Frode har fullført videreutdanning i kognitiv terapi i regi av NFKT, samtidig er han også interessert i, og gjør nytte av en rekke andre tilnærminger og metoder.

Frode er tilknyttet  vårt kontor i Sandnes.


Katarina Skjæveland
Psykologspesialist
E-post: katarina@gnist-psykologer.no


Katarina har studert psykologi ved Royal Holloway, University of London og ved Universitetet i København. Hun ble uteksaminert som psykolog i 2004 og ble godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2017. 

Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern, herunder fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et mangfold av psykiske lidelser og plager, relasjonelle vansker, lav selvfølelse samt håndtering av ulike livsutfordringer. Hun har også drevet Tankevirus kurs som er et mestringskurs med grunnprinsipper fra metakognitiv og kognitiv atferdsterapi. Katarina har fullført flere etterutdanninger rettet mot spesifisert behandling av ulike psykiske lidelser. Hun er interessert i ulike tilnærminger og metoder, benytter elementer fra forskjellige psykoterapeutiske retninger og har som mål om å tilrettelegge terapien til den enkelte klient og deres problematikk. 

Katarina er tilknyttet vårt kontor i Sandnes.