Våre
psykologer

kompetanse

Våre psykologer


Agnete Oline Sjo Nodland
agnete@gnist-psykologer.no

Psykologspesialist
Partner i Gnist-psykologer AS

Agnete er utdannet psykolog fra Universitetet i København i 2004 og er er spesialist i klinisk voksenpsykologi.
Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern og fra pedagogisk psykologisk tjeneste for Videregående skole.
Agnete har drevet privatpraksis på full tid siden 2014.
I tillegg til klinisk praksis så har Agnete holdt foredrag og undervisning om Stressmestring. 
Agnete har fullført 5 årige videreutdanninger i kognitiv terapi i regi av NFKT, samt Masterclass i Metacognitiv Therapy level 1 og 2. 
Hun har i tillegg videreutdanning innen traumebehandling som EMDR og narrativ eksponeringsterapi.
Agnete har studert flere år i Australia og snakker derfor flytende engelsk. 
Agnete jobber ved vårt kontor i Stavanger.


Anne Lise Mjølsnes
annelise@gnist-psykologer.no

Psykologspesialist
Partner i Gnist-psykologer AS
 
Anne Lise er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1994 og godkjent spesialist i klinisk psykologi i 2003.
Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra bl.a. Universitetsetssykehuset i Stavanger, rusvern og har siden 2008 drevet privatpraksis.
Anne Lise har fullført videreutdanninger i kognitiv terapi, veilederutdanning  i regi av NFKT samt Masterclass in Metacognitive Therapy.
Ellers har hun 2-årig videreutdanning i klinisk voksen fra IAP og innenfor systemisk familieterapi.
Anne Lise jobber ved vårt kontor i Sandnes.


 

Anne Turid Ognedal Salvesen
anneturid@gnist-psykologer.no


Psykologspesialist
Partner i Gnist-psykologer AS

Anne Turid er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2002 og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2012.
Hun har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern og pedagogisk psykologisk tjeneste og har undervist ved Universitetet i Stavanger.
Anne Turid har fullført 5 årige videreutdanninger i kognitiv terapi i regi av NFKT, samt Masterclass i Metacognitiv Therapy level 1 og 2.
I tillegg har hun videreutdannelse i arbeids- og organisasjons psykologi og odontofobi behandling.
Anne Turid jobber ved vårt kontor i Sandnes


Frode Rubbestad
frode@gnist-psykologer.no


Psykologspesialist

Frode ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2003, og godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi våren 2013.
Han har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern. Før oppstart som privatpraktiserende ved Gnist, arbeidet han de siste 10 årene ved poliklinikken ved Jæren DPS med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og plager. Han har også drevet selvutviklingsgruppe med fokus på sunn selvhevdelse.
Frode har fullført videreutdanning i kognitiv terapi i regi av NFKT, samtidig er han også interessert i, og gjør nytte av en rekke andre tilnærminger og metoder.
Frode jobber ved vårt kontor i Sandnes.


Katarina Skjæveland
katarina@gnist-psykologer.no


Psykologspesialist

Katarina har studert psykologi ved Royal Holloway, University of London og ved Universitetet i København. Hun ble uteksaminert som psykolog i 2004 og ble godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2017. 
Hun har lang klinisk erfaring og kompetanse fra ulike instanser innen psykisk helsevern, herunder fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et mangfold av psykiske lidelser og plager, relasjonelle vansker, lav selvfølelse samt håndtering av ulike livsutfordringer. Hun har også drevet Tankevirus kurs som er et mestringskurs med grunnprinsipper fra metakognitiv og kognitiv atferdsterapi.
Katarina har fullført flere etterutdanninger rettet mot spesifisert behandling av ulike psykiske lidelser. Hun er interessert i ulike tilnærminger og metoder, benytter elementer fra forskjellige psykoterapeutiske retninger og har som mål om å tilrettelegge terapien til den enkelte klient og deres problematikk. Katarina jobber ved vårt kontor i Sandnes.